Strona startowa

Strona startowa

Komisja Obszarów Wiejskich PTG oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na XXXII Seminarium Geografii Wsi, pt. Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi, które odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2016 r. w Jachrance.

II komunikat

Karta zgłoszeniowa


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 kwietnia 2016 roku zmarł
Wielki Geograf, wieloletni członek i działacz Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
od 2015 r. jego Członek Honorowy
                                                                
Ś. p.

Prof. zw. dr hab. Stanisław Liszewski


Rektor Uniwersytetu Łódzkiego (1996–2002). Wieloletni przewodniczący Komisji PTG: Geografii Osadnictwa i Ludności oraz Geografii Turyzmu. Członek korespondent Komisji Geografii Turyzmu i Wypoczynku Międzynarodowej Unii Geograficznej (1980–1982), członek grupy studialnej Geografii Turyzmu MUG (1994–1998). Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN (2003–2006) i Narodowego Komitetu ds. Współpracy z MUG (2003-2006). Członek honorowy Towarzystw Geograficznych Gruzji i Słowacji. Prezes Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (1991-2015). Doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej (2011) oraz Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja, 2013). Honorowy Obywatel Miasta Łodzi (2013). Odznaczony Medalem „Pro Ecclesia et Pontifice” przyznanym przez papieża Benedykta XVI (2012)  i „Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Łódzkiego” (2013).
Wybitny polski geograf, z powołania wielki społecznik, uczony cieszący się uznaniem zarówno w kraju, jak i na świecie. Utworzył w Łodzi dwie znane i cenione szkoły geograficzne z zakresu geografii osadnictwa oraz geografii turyzmu. Są to jedyne tak wyraźnie ukształtowane szkoły badawcze w Polsce i w Europie.
Profesora wyróżniała wielka życzliwość okazywana drugiemu Człowiekowi i umiłowanie pracy z młodzieżą. Wokół siebie roztaczał ciepło, dobroć, mądrość i spokój. Największym wyzwaniem Jego życia była praca na rzecz rozwoju Geografii będącej Wielką Miłością Jego Życia
Żegnamy Cię, Drogi Profesorze i Przyjacielu! Pamięć o Tobie zawsze będzie żywa w naszych sercach! 
Rodzinie Pana Profesora oraz Społeczności i Władzom Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego przekazujemy wyrazy naszego najgłębszego współczucia.

Prezydium i Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Nowe wnioski o dofinansowanie konferencji i wydawnictw naukowych

Archiwalne numery Czasopisma Geograficznego i zaktualizowane informacje dla autorów dostępne są tutajW dniu 25 czerwca 2015 r. w sali Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ
odbyła się uroczysta sesja z okazji Jubileuszu 80-lecia Urodzin
Pana Profesora dr hab. Antoniego Jackowskiego,
Przewodniczącego Zarządu Głównego PTG


Inne fotografie z uroczystości...

W Lublinie w dniach 17-21 czerwca 2015 r. pod hasłem Granice Geografii
odbył się LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego
oraz IX Forum Geografów Polskich.
Więcej informacji...

UJ: 1400 geografów z 66 krajów w Krakowie – międzynarodowa konferencja geograficzna

Galeria zdjęć z wystawy: Rozwój myśli geograficznej w Polsce
Film

W dniach 18-22 sierpnia 2014 r. w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej, organizowana przez polskich geografów. Jej hasło przewodnie brzmi: "Changes, Challenges, Responsibility” (Zmiany, Wyzwania, Odpowiedzialność).
Współczesny świat boryka się z wieloma problemami środowiskowymi, społecznymi i gospodarczymi, w których rozwiązywanie, z dużym powodzeniem, włączają się badacze reprezentujący nauki geograficzne. Nowoczesną geografię wyróżnia wśród innych nauk kompleksowe podejście do otaczającej nas rzeczywistości, dzięki czemu jej wyniki wzbogacają naszą wiedzę ogólną i są powszechnie wykorzystywane w edukacji i praktyce. Krakowska konferencja geograficzna poświęcona będzie wyzwaniom i odpowiedzialności, przed jakimi stoi ludzkość, wobec dynamicznie zachodzących zmian przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych.
Kongresy i konferencje MUG stanowią światowe forum dyskusji specjalistów z różnych dyscyplin geograficznych, zrzeszonych w 40 komisjach problemowych oraz przedstawicieli nauk pokrewnych, badających środowisko przyrodnicze oraz problematykę społeczno-ekonomiczną, kulturową i polityczną. Dotychczas światowa konferencja geografów była w Polsce organizowana tylko raz, w 1934 r., czyli 80 lat temu.
W czasie konferencji, oprócz kilkudziesięciu sesji tematycznych, odbędą się trzy sesje plenarne, z udziałem wszystkich uczestników. W sesjach plenarnych przewidziane są wystąpienia wybitnych geografów, zaproszonych do zaprezentowania przekrojowych referatów, nawiązujących do tematu konferencji.
Konferencja jest organizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego. W Komitecie Honorowym konferencji zasiadają: Przewodniczący Międzynarodowej Unii Geograficznej, prof. Władimir Kołosow, Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Michał Kleiber, Prezydent Krakowa, prof. Jacek Majchrowski oraz Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Wojciech Nowak.
Inicjatywę zorganizowania konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce podjęło w 2002 roku Polskie Towarzystwo Geograficzne, które w kolejnych latach utworzyło i koordynowało konsorcjum polskich jednostek geograficznych, zajmujące się przygotowaniem i promocją konferencji. W skład konsorcjum wchodzą: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych w Łodzi. W roku 2010 ustanowiono Komitet Organizacyjny Konferencji, w skład którego weszli pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego. Organizację konferencji powierzono Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.

Szczegółowe informacje o programie konferencji znajdują się na stronie www.igu2014.org

Oddziały Polskiego Towarzystwa Geograficznego     

         Broszura PTG (in English)

Wybierz:

Polskie Towarzystwo Geograficzne | © FILObart 2010 | [cms] [design]